• Demolice staveb • Recyklace stavebního materálu
• Ekologické využívání odpadů • Rekultivace • Zemní práce

Certifikáty

Zpráva o dozoruCertifikát ISO

Asfaltová recyklát 0/22 Asfaltový recyklát 22/63 Betonový recyklát 0/32 Betonový recyklát 0/63 cihlový recyklát 0/8 Recyklovaná zemina 0/8


© 2019 LUMOS - Demolice staveb Recyklace stavebního materiálu