• Demolice staveb • Recyklace stavebního materálu
• Ekologické využívání odpadů • Rekultivace • Zemní práce

Recyklační centrum Jivno 80

V prostoru recyklačního centra JIVNO přijímáme veškeré stavební sutě, materiály z demolic, zeminy a zároveň zajišťujeme prodej recyklátů (cihelný, asfaltový, betonový recyklát různých frakcí) a prodej zeminy. Recykláty a zeminu nabízíme dle momentálních zásob na skladě dle platného ceníku.


Pro jednorázové či celoroční akce příjmu odpadů a prodeje recyklátů prosíme o zaslání objednávky se zákonně stanovenými náležitostmi:


Návod na vystavení objednávky: Název, adresa, ič, dič odběratele.
                                                Název, adresa, ič, dič dodavatele: LUMOS s.r.o.
                                                                                                  Rudolfovská 88
                                                                                                  370 01 České Budějovice
                                                                                                  IČ: 62526511
                                                                                                  DIČ: CZ62526511 
                                                Číslo objednávky
                                                Datum vystavení
                                                Razítko a podpis
                                                Text: Objednáváme u Vás uložení odpadu kategorie O a odběr
                                                recyklátů za rok 2018 dle platného ceníku spol. LUMOS s.r.o. 


Základní popis odpadů ke stažení zdeDruhy přijímaných odpadů kategorie O


17 01 01   Beton, Železobeton


17 03 02   Asfaltové směsi


17 05 04   Zemina a kamení

17 05 06   Vytěžená hlušina

17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady
                   neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03Drcení a třídění mobilní linkou

Díky recyklaci drcením a tříděním stavebních odpadů (výroba a následný prodej) dochází k jejich ekologickému využití jako velmi kvalitních materiálů používaných opět ve stavebním procesu.

 

- betonu

- železobetonu

- asfaltových směsí

- lomového kamene

- ostatních stavebních materiálů

- zeminKde nás najdete?

Recyklační centrum Jivno 80
Tel:
387 228 503Zobrazit místo Recyklační centrum Jivno 80 na větší mapě© 2019 LUMOS - Demolice staveb Recyklace stavebního materiálu