• Demolice staveb • Recyklace stavebního materálu
• Ekologické využívání odpadů • Rekultivace • Zemní práce

Nabídka služeb

Nabízíme demoliční práce, drcení a třídění stavebních sutí, asfaltových směsí, betonu, železobetonu, lomového kamene různých frakcí a třídění zemin. Provádíme také řezání stěnovou pilou, lanovou pilou a jádrové vrtání. Veškeré operace uskutečňujeme vlastní technikou na přání zákazníka a ceny prací jsou stanoveny vždy individuálně podle dohody s objednatelem (investorem).

V prostoru recyklačního centra JIVNO přijímáme veškeré stavební sutě, materiály z demolic, zeminy a zároveň zajišťujeme prodej recyklátů (cihelný, asfaltový, betonový recyklát různých frakcí a recyklovanou zeminu). Recykláty nabízíme dle momentálních zásob na skladě dle platného ceníku.


Demoliční práceDemoliční práce

 • odstraňování staveb všeho druhu, předně staveb                betonových a železobetonových

  • likvidace sutí a odpadů

  • vytřídění stavební sutě

  • vyklizení objektů před demolicí
  Zemní práce

  Zemní práce

  • úprava pozemku po demolici pro následné práce

  • kompletní terénní úpravy

  • veškeré zemní práce včetně odvozu materiálu

  • rekultivace

  • výkopové a zemní práce

       Recyklační centrum Jivno 80

   Recyklační centrum Jivno 80

   • příjem stavebního odpadu: zemina a kamen,                        asfaltových směsí, betonu a železobetonu

    • drcení a třídění mobilní linkou:

    • ekologické využití demoličního odpadu

    • recyklace stavebních odpadů – prodej recyklátů a zeminy

    • druhy přijímaných odpadů:  

     Zakázkové drcení a třídění mobilní technickou linkou17 01 01   Beton, Železobeton
     17 03 02   Asfaltové směsi
     17 05 04   Zemina a kamení
     17 05 06   Vytěžená hlušina
     17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady 
                       neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03     Zakázkové drcení a třídění mobilní technickou linkou
          © 2019 LUMOS - Demolice staveb Recyklace stavebního materiálu